Năng lực thi công

Đảm bảo năng lực thi công

Năng lực đã được chứng minh qua việc các công ty lớn như Samsung, LG…lựa chọn Vietpanel

Đảm bảo tiến độ

KHÔNG trễ tiến độ

Vietpanel sẵn lòng chịu phạt thêm giá trị hợp đồng trong trường hợp trễ tiến độ do lỗi chủ quan từ Vietpanel

Bảo hành uy tín

Số 1 về bảo hành – bảo trì

  • Vietpanel cam kết chất lượng thiết bị vật tư
  • Bảo hành bảo trì công trình 10 năm
  • Hỗ trợ 50% chi phí trong suốt 5 năm đầu khi cần thay mới

THIẾT BỊ VẬT TƯ
Sandwich panel
  • Sandwich panel
  • Phụ kiện Panel

Tư vấn Phòng sạch